Life in Jiayuguan, China

Life, 2016

Jiayuguan Fort (Jiayu Pass)

Jiayuguan, China

Explore China