Tens in Xiahe (Gansu), China

Tens, 2016

Labrang Monastery

Xiahe (Gansu), China

Explore China